خوانش یکی از آثار استاد سعید تشکری
فرهنگ و سیره رضوی | خوانش کتاب صوتی «آبی‌ها»
داستان حاضر دربارۀ طبیب رومی حاذقی است که ارادت خاصی به امام رضا (ع) دارد و دیر انطاکیه را به منظور دیدن پیشوای مسلمانان ترک می کند. سواران هارون خلیفۀ عباسی که به دنبال زکریا هستند، درمی یابند که مقصد نهایی او مدینه و دیدار با علی بن موسی الرضا (ع) است؛ از این رو خود را به مدینه رسانده و در شهر و اطراف خانۀ مولا به مراقبه می ایستند.
دوشنبه,۱۳ تیر ۱۴۰۱ - ۱۷:۳۶

- رمانی پرکشش و عاشقانه از جستجو و تلاش طبیبی رومی برای دیدار امام رضا(ع)...

https://file.razavi.ir/portal-pub/inline-images/k4p9vm245ndabcaw40yu2lkf46fro98s.jpg

- بخشی از کتاب: به پاداشی که هارون برای یافتن و آوردن زکریای رومی تعیین کرده بود فکر کرد. چقدر می‌ارزد این طبیب؟ به اندازه همه روزهایی که در لشکر هارون خدمت کرده است. به اندازه روزهای نیامده عمرش. این پاداش آنقدر زیاد بود که می‌توانست برای هفت نسل بعد از خودش هم میراث به جای بگذارد. دلش دوباره قرص شد. خستگی روزهای رفته از جانش رفت. رمق دوباره به پاهایش برگشت. سرخوش شد از سودای گرفتن پاداش.

این کتاب را به پیوست همین صفحه باهم بشنویم.

پیوست ها:
«آبی‌ها» - بخش اول , «آبی‌ها» - بخش دوم , «آبی‌ها» - بخش سوم , «آبی‌ها» - بخش چهارم , «آبی‌ها» - بخش پنجم , «آبی‌ها» - بخش ششم , «آبی‌ها» - بخش هفتم , «آبی‌ها» - بخش هشتم , «آبی‌ها» - بخش نهم , «آبی‌ها» - بخش دهم , «آبی‌ها» - بخش یازدهم , «آبی‌ها» - بخش دوازدهم , «آبی‌ها» - بخش سیزدهم , «آبی‌ها» - بخش چهاردهم , «آبی‌ها» - بخش پانزدهم , «آبی‌ها» - بخش شانزدهم , «آبی‌ها» - بخش هفدهم , «آبی‌ها» - بخش هجدهم , «آبی‌ها» - بخش نوزدهم , «آبی‌ها» - بخش بیستم , «آبی‌ها» - بخش بیست و یکم , «آبی‌ها» - بخش بیست و دوم , «آبی‌ها» - بخش بیست و سوم , «آبی‌ها» - بخش بیست و چهارم , «آبی‌ها» - بخش بیست و پنجم , «آبی‌ها» - بخش بیست و ششم , «آبی‌ها» - بخش بیست و هفتم , «آبی‌ها» - بخش بیست و هشتم , «آبی‌ها» - بخش بیست و نهم , «آبی‌ها» - بخش سی‌ام , «آبی‌ها» - بخش سی‌ و یکم , «آبی‌ها» - بخش سی‌ و دوم , «آبی‌ها» - بخش سی‌ و سوم , «آبی‌ها» - بخش سی‌ و چهارم , «آبی‌ها» - بخش سی‌ و پنجم , «آبی‌ها» - بخش سی‌ و ششم , «آبی‌ها» - بخش سی‌ و هفتم , «آبی‌ها» - بخش سی‌ و هشتم , «آبی‌ها» - بخش سی‌ و نهم , «آبی‌ها» - بخش چهلم , «آبی‌ها» - بخش چهل و یکم , «آبی‌ها» - بخش چهل و دوم , دانلود یکجای کتاب صوتی «آبی‌ها»
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید